acı hamur

acı hamur

Hamur mayası.


acı hamur için benzer kelimeler


acı hamur, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'h', 'a', 'm', 'u', 'r', şeklindedir.
acı hamur kelimesinin tersten yazılışı rumah ıca diziliminde gösterilir.