eklemeli genetik değişme

eklemeli genetik değişme İng. additive genetic variance

Genlerin eklemeli etkisinden dolayı fenotip üzerinde değişiklik meydana getiren genetik değişme.


eklemeli genetik değişme için benzer kelimeler


eklemeli genetik değişme, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'g', 'e', 'n', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
eklemeli genetik değişme kelimesinin tersten yazılışı emşiğed kiteneg ilemelke diziliminde gösterilir.