el altı

el altı

Yazı yazılırken kâğıdın altına konan altlık, sümen.


el altı için benzer kelimeler


el altı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', şeklindedir.
el altı kelimesinin tersten yazılışı ıtla le diziliminde gösterilir.