el değmemiş

el değmemiş

sf. 1. Kullanılmamış, dokunulmamış. 2. mec. Saflığı bozulmamış.


el değmemiş için benzer kelimeler


el değmemiş, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'm', 'e', 'm', 'i', 'ş', şeklindedir.
el değmemiş kelimesinin tersten yazılışı şimemğed le diziliminde gösterilir.