el kayası, (avuç kayası)

el kayası, (avuç kayası)

El ile atılan küçük taş, el taşı.


el kayası, (avuç kayası) için benzer kelimeler


el kayası, (avuç kayası), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', ' ', 'k', 'a', 'y', 'a', 's', 'ı', ',', ' ', '(', 'a', 'v', 'u', 'ç', ' ', 'k', 'a', 'y', 'a', 's', 'ı', ')', şeklindedir.
el kayası, (avuç kayası) kelimesinin tersten yazılışı )ısayak çuva( ,ısayak le diziliminde gösterilir.