el serpmek, (el silkmek)

el serpmek, (el silkmek)

istememek, fariğ olmak.


el serpmek, (el silkmek) için benzer kelimeler


el serpmek, (el silkmek), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', ' ', 's', 'e', 'r', 'p', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'e', 'l', ' ', 's', 'i', 'l', 'k', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
el serpmek, (el silkmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemklis le( ,kempres le diziliminde gösterilir.