el urmak, (elini urmak)

el urmak, (elini urmak)

El atmak, el uzatmak, yapışmak, el sürmek, dokunmak.


el urmak, (elini urmak) için benzer kelimeler


el urmak, (elini urmak), 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', ' ', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'e', 'l', 'i', 'n', 'i', ' ', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
el urmak, (elini urmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamru inile( ,kamru le diziliminde gösterilir.