eletek

eletek

Çocukların bilya oyununda, bilye bir engele rastlarsa, bu söz kullanılır.


eletek için benzer kelimeler


eletek, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'e', 't', 'e', 'k', şeklindedir.
eletek kelimesinin tersten yazılışı ketele diziliminde gösterilir.