elifî

elifî Ar. elif³

sf. (elifi:) esk. Bantlarla süslenmiş: “Başında elifî taç vardı, pek güzel, pek ışıklı bir taçtı bu.” -N. Araz.


elifî için benzer kelimeler


elifî, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'i', 'f', 'î', şeklindedir.
elifî kelimesinin tersten yazılışı îfile diziliminde gösterilir.