elips

elips Fr. ellipse

a. mat. 1. Bütün noktalarının belirli iki ayrı noktaya olan uzaklıklarının toplamı birbirine denk olan kapalı eğri. 2. dil b. Eksilti.


elips İng. ellipse

1. Dışözekliği 1 den küçük olan konik. Anlamdaş. söbek. 2. Bir elips ile içinde kalan bölgenin bileşimi, Anlamdaş. söbek.


elips Osm. kat'-ı nâkıs

(matematik)


elips için benzer kelimeler


elips, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'i', 'p', 's', şeklindedir.
elips kelimesinin tersten yazılışı spile diziliminde gösterilir.