elyazmaları

elyazmaları İng. manuscripts

Yazarının ya da başkasının el yazısı ile yazılmış, basımevinde makineler yardımı ile ya da başka yerlerde başka araçlarla çoğaltılmamış sayılar.


elyazmaları, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'y', 'a', 'z', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
elyazmaları kelimesinin tersten yazılışı ıralamzayle diziliminde gösterilir.