embolik akciğer yangısı

embolik akciğer yangısı İng. embolic pneumonia

Dolaşımdaki bakteri ve parazitlerin kan yoluyla akciğere ulaşmasıyla biçimlenen akciğer yangısı.


embolik akciğer yangısı için benzer kelimeler


embolik akciğer yangısı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'm', 'b', 'o', 'l', 'i', 'k', ' ', 'a', 'k', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
embolik akciğer yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay reğicka kilobme diziliminde gösterilir.