emeğin serbest dolaşımı

emeğin serbest dolaşımı İng. free movement of labour, free circulation of labour

İktisadi bütünleşme içinde yer alan ülke yurttaşlarının üye ülkelerde herhangi bir ayrım ya da kısıtlama olmaksızın çalışması ve çalıştığı ülkedeki tüm iktisadi ve sosyal haklardan yararlanabilme ilkesi.


emeğin serbest dolaşımı için benzer kelimeler


emeğin serbest dolaşımı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'm', 'e', 'ğ', 'i', 'n', ' ', 's', 'e', 'r', 'b', 'e', 's', 't', ' ', 'd', 'o', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
emeğin serbest dolaşımı kelimesinin tersten yazılışı ımışalod tsebres niğeme diziliminde gösterilir.