emeline alet etmek

emeline alet etmek

birini veya bir şeyi kendi istekleri doğrultusunda kullanmak: “İttihat ve Terakki, ordunun genç subaylarını emellerine alet etmeyi başarmıştı.” -S. Ayverdi.


emeline alet etmek için benzer kelimeler


emeline alet etmek, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'm', 'e', 'l', 'i', 'n', 'e', ' ', 'a', 'l', 'e', 't', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
emeline alet etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte tela enileme diziliminde gösterilir.