emesen

emesen

Yerme, çekiştirme, söz konusu etme.


emesen için benzer kelimeler


emesen, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'm', 'e', 's', 'e', 'n', şeklindedir.
emesen kelimesinin tersten yazılışı neseme diziliminde gösterilir.