endopod

endopod İng. endopode

Kabukluların iki çatallı bacağının iç parçası, endopodit.


endopod İng. endopod, endopodite

Kabukluların iki çatallı bacağının iç parçası, endopodit.


endopod, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', 'd', 'o', 'p', 'o', 'd', şeklindedir.
endopod kelimesinin tersten yazılışı dopodne diziliminde gösterilir.