enerji bunalımı

enerji bunalımı İng. energy crisis

Enerji üretiminin veya ülkeler arasındaki siyasi gerilimlere bağlı olarak dünya enerji sunumunun daralması veya daralacağına ilişkin beklentilerin oluşturduğu spekülatif ataklar sonucu enerji fiyatlarında ortaya çıkan aşırı artışın dünya ekonomisinde sermaye ve gelir kayıplarına yol açması.


enerji bunalımı için benzer kelimeler


enerji bunalımı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', 'e', 'r', 'j', 'i', ' ', 'b', 'u', 'n', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
enerji bunalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılanub ijrene diziliminde gösterilir.