engarı

engarı

Çok bilgili kadın: Ayol bu sizin çocuk engarı be.


engarı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', 'g', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
engarı kelimesinin tersten yazılışı ıragne diziliminde gösterilir.