engebe

engebe

a. coğ. Deprem, rüzgâr, sel vb. iç ve dış etmenlerin etkisiyle oluşan yayla, ova, koyak, çukur, dağ vb. biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, engebelik, arıza, avarız.


engebe Fr. Accident
engebe

1. Bir tepenin yüzü. 2.[-> engeme (I)-1]


engebe

Felâket.


engebe

Dere.


engebe

Meyil, iniş.


engebe

bk. yer biçimleri.


engebe

bk. engel.


engebe

Arızalı, meyilli yer.


engebe için benzer kelimeler


engebe, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', 'g', 'e', 'b', 'e', şeklindedir.
engebe kelimesinin tersten yazılışı ebegne diziliminde gösterilir.