enseri

enseri

Döğme ya da köşeli büyük çivi.


enseri

Çivi.


enseri

Büyük çivi. (Dutlu yayla, Esnemez, Çepni -Eskişehir)


enseri, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', 's', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
enseri kelimesinin tersten yazılışı iresne diziliminde gösterilir.