entropi

entropi Yun.

a. İstatistik kurallarına göre yönlendirilen bir haber kaynağının haber içeriklerinin oranı.


entropi İng. entropy
entropi İng. entropy

Biz dizge içinde, devinim niceliği gibi kimi özelliklerin, moleküller arasında gelişigüzel dağılım olasılığına ilişkin düzensizlik ölçüsü. (Entropi değişimi eşsıcaklık tersinir süreçlerde, dizgenin aldığı ısının salt sıcaklığa oranı ile gösterilir.)


entropi İng. entropy

S, belli miktarda maddenin, mutlak sıfır noktasından alınıp mevcut durumuna tersinir işlemlerle getirildiği varsayılarak, her işlem basamağında verilen enerjinin, o işlem basamağındaki mutlak sıcaklığa bölünmesiyle bulunan oranlar toplanınca, o maddenin entropisi bulunur. Entropi, düzensizliğin bir ölçüsüdür ve birimi J/K dir.


entropi İng. entropy

Herhangi bir fiziksel veya kimyasal olayda yararlı enerjinin tesadüfen, düzensiz ve geriye dönüşümsüz olarak dağılması.


entropi için benzer kelimeler


entropi, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', 't', 'r', 'o', 'p', 'i', şeklindedir.
entropi kelimesinin tersten yazılışı iportne diziliminde gösterilir.