enzim baskılayıcısı

enzim baskılayıcısı İng. enzyme inhibitor

İlaç metabolizmasında görevli bazı enzimlerin üretimini azaltarak veya yıkımlanmalarını artırarak bu enzimlerin substratı durumundaki ilaçların biyotransformasyonunun yavaşlamasına neden olan simetidin ve kloramfenikol gibi bileşikler.


enzim baskılayıcısı için benzer kelimeler


enzim baskılayıcısı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', 'z', 'i', 'm', ' ', 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
enzim baskılayıcısı kelimesinin tersten yazılışı ısıcıyalıksab mizne diziliminde gösterilir.