enzootik

enzootik İng. enzootic

Belli bir bölgede hayvanlar arasında herhangi bir hastalığın, her zaman ancak az sayıda görülmesi durumu.


enzootik İng. enzootic

Bir bölgeye has veya orada sürekli olarak bulunan enfeksiyon, bitki veya hayvan ırkı.


enzootik için benzer kelimeler


enzootik, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', 'z', 'o', 'o', 't', 'i', 'k', şeklindedir.
enzootik kelimesinin tersten yazılışı kitoozne diziliminde gösterilir.