erenlerin sağı solu olmaz

erenlerin sağı solu olmaz

ne zaman ne yapacağı belli olmayan kimseler için kullanılan bir söz.


erenlerin sağı solu olmaz için benzer kelimeler


erenlerin sağı solu olmaz, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'e', 'n', 'l', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
erenlerin sağı solu olmaz kelimesinin tersten yazılışı zamlo ulos ığas nirelnere diziliminde gösterilir.