erik hoşafı

erik hoşafı

a. Kurutulmuş erik, şeker ve suyun kaynatılması ile yapılan hoşaf.


erik hoşafı için benzer kelimeler


erik hoşafı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'i', 'k', ' ', 'h', 'o', 'ş', 'a', 'f', 'ı', şeklindedir.
erik hoşafı kelimesinin tersten yazılışı ıfaşoh kire diziliminde gösterilir.