armut hoşafı

armut hoşafı

a. Kurutulmuş armut, şeker ve suyun kaynatılması ile yapılan hoşaf.


armut hoşafı için benzer kelimeler


armut hoşafı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'm', 'u', 't', ' ', 'h', 'o', 'ş', 'a', 'f', 'ı', şeklindedir.
armut hoşafı kelimesinin tersten yazılışı ıfaşoh tumra diziliminde gösterilir.