kar hoşafı

kar hoşafı

bk. karlambaç


kar hoşafı için benzer kelimeler


kar hoşafı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', ' ', 'h', 'o', 'ş', 'a', 'f', 'ı', şeklindedir.
kar hoşafı kelimesinin tersten yazılışı ıfaşoh rak diziliminde gösterilir.