erkin kökçe

erkin kökçe İng. free radical

Bir özdeciğe bağlı olsa da kimyasal bir tepkileşim boyunca, ya da geçici olarak bağımsız duruma geçebilen öğecikler kümesi.


erkin kökçe için benzer kelimeler


erkin kökçe, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'k', 'i', 'n', ' ', 'k', 'ö', 'k', 'ç', 'e', şeklindedir.
erkin kökçe kelimesinin tersten yazılışı eçkök nikre diziliminde gösterilir.