erkin doğru-uzaysı

erkin doğru-uzaysı İng. free module

Toplama işlemine göre bir erkin öbek olan doğru-uzaysı.


erkin doğru-uzaysı için benzer kelimeler


erkin doğru-uzaysı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'k', 'i', 'n', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', '-', 'u', 'z', 'a', 'y', 's', 'ı', şeklindedir.
erkin doğru-uzaysı kelimesinin tersten yazılışı ısyazu-urğod nikre diziliminde gösterilir.