erkin eğitim

erkin eğitim İng. liberal education

1. Aristo felsefesine göre, yetişmekte olan bir kimseyi insanlık ve özgürlük bakımından yetkin duruma getirmeye yarayan eğitim. 2. Ortaçağda Avrupa'da okumakta olan bir kimseye gerekli düşünce ve sanat kültürünü sağlayan yedi bilgi koluna (liberal arts) verilen genel ad. 3. J. Dewey'nin görüşüne göre insana bağımsızlık ve özgürlük kazandırıcı nitelikte olan eğitim. 4. Sınırı dar ve uzmanlığa kaçan eğitimden çok, sınırı geniş ve genel bir özellik taşıyan eğitim türü.


erkin eğitim için benzer kelimeler


erkin eğitim, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'k', 'i', 'n', ' ', 'e', 'ğ', 'i', 't', 'i', 'm', şeklindedir.
erkin eğitim kelimesinin tersten yazılışı mitiğe nikre diziliminde gösterilir.