erkin değişken

erkin değişken İng. free variable

bk. bağımsız değişken.


erkin değişken için benzer kelimeler


erkin değişken, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'k', 'i', 'n', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
erkin değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed nikre diziliminde gösterilir.