eşlenik açılar

eşlenik açılar İng. conjugate angles, explementary angles

bk. tümler açılar.


eşlenik açılar için benzer kelimeler


eşlenik açılar, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'l', 'e', 'n', 'i', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
eşlenik açılar kelimesinin tersten yazılışı ralıça kinelşe diziliminde gösterilir.