bitişik açılar

bitişik açılar

25. Köşeleri ve bir kenarları ayni olan ve diğer kenarları bu ortak kenarın iki yanında bulunan iki açıya “bitişik açılar” denir. Misal : m ve n açıları iki bitişik açıdır. Bunların köşeleri A ve AC kenarları birdir. Şekil: 8 Paralel iki doğru çizgi, herhangi bir doğru çizgi İle kesildiği zaman, dört çeşit açı meydana gelir. Şekil : 9


bitişik açılar İng. adjacent angles

Birer kenarları ortak, öbür kenarları zıt ışınlar olan iki açı. (…)


bitişik açılar için benzer kelimeler


bitişik açılar, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'i', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
bitişik açılar kelimesinin tersten yazılışı ralıça kişitib diziliminde gösterilir.