ettirimlî fiil

ettirimlî fiil

bk. Fiil.


ettirimlî fiil için benzer kelimeler


ettirimlî fiil, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 't', 'i', 'r', 'i', 'm', 'l', 'î', ' ', 'f', 'i', 'i', 'l', şeklindedir.
ettirimlî fiil kelimesinin tersten yazılışı liif îlmiritte diziliminde gösterilir.