evre kuralı

evre kuralı Osm. faz kaidesi

Dengede bulunan çoktürel bir dizgede, bileşenlerin sayısıyla evreler arasındaki nicel ilişkiyi belirten kural.


evre kuralı için benzer kelimeler


evre kuralı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'v', 'r', 'e', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
evre kuralı kelimesinin tersten yazılışı ılaruk erve diziliminde gösterilir.