birinci evre reaksiyonu

birinci evre reaksiyonu İng. phase 1 reaction

İlaçların ve diğer ksenobiyotiklerin vücutta maruz kaldıkları enzimatik olaylardan; oksidasyon, indirgenme, kopma reaksiyonlarını kapsayan dönem.


birinci evre reaksiyonu için benzer kelimeler


birinci evre reaksiyonu, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'e', 'v', 'r', 'e', ' ', 'r', 'e', 'a', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
birinci evre reaksiyonu kelimesinin tersten yazılışı unoyiskaer erve icnirib diziliminde gösterilir.