evsim

evsim

Avlanırken, avcıların hayvanlardan gizlendiği yer, öneze.


evsim

Leblebi aktarmakta kullanılan kalbur. (*Güdül -Ankara)


evsim, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'v', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
evsim kelimesinin tersten yazılışı misve diziliminde gösterilir.