ex-post öngörü

ex-post öngörü İng. ex-post forecast

ex-post öngörü için benzer kelimeler


ex-post öngörü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'x', '-', 'p', 'o', 's', 't', ' ', 'ö', 'n', 'g', 'ö', 'r', 'ü', şeklindedir.
ex-post öngörü kelimesinin tersten yazılışı ürögnö tsop-xe diziliminde gösterilir.