birikimli öngörü

birikimli öngörü İng. cumulative forecast

birikimli öngörü için benzer kelimeler


birikimli öngörü, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'k', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'ö', 'n', 'g', 'ö', 'r', 'ü', şeklindedir.
birikimli öngörü kelimesinin tersten yazılışı ürögnö ilmikirib diziliminde gösterilir.