ex-post yatırım

ex-post yatırım

bk. yatırım


ex-post yatırım için benzer kelimeler


ex-post yatırım, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'x', '-', 'p', 'o', 's', 't', ' ', 'y', 'a', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'm', şeklindedir.
ex-post yatırım kelimesinin tersten yazılışı mırıtay tsop-xe diziliminde gösterilir.