eylemde karşıt görünüm

eylemde karşıt görünüm

Emir kipi dışındaki isteme kiplerinin, hikâye veya rivayet birleşik zamanlarından biriyle kullanılmasından doğan bazı durumlarda, olumlu çekimlerin olumsuz, olumsuz çekimlerin olumlu kavramlar vermesi. Dilek kipinin hikâyesinde: Gelseydi (gelmedi) , gelmeseydi (geldi) ; istek kipinin hikâyesinde: Geleydi (gelmedi) , gelmeyeydi (geldi) ; gereklik kipinin hikâyesinde: Gelmeliydi (gelmedi) , gelmemeliydi (geldi) ; dilek kipinin rivayetinde: Gelseymiş (gelmemiş) , gelmeseymiş (gelmiş) ; istek kipinin rivayetinde: Geleymiş (gelmemiş) , gelmeyeymiş (gelmiş) ; gereklik kipinin rivayetinde: Gelmeliymiş (gelmemiş) ; gelme-meliymiş (gelmiş) vb.


eylemde karşıt görünüm için benzer kelimeler


eylemde karşıt görünüm, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'd', 'e', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 't', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'ü', 'm', şeklindedir.
eylemde karşıt görünüm kelimesinin tersten yazılışı münürög tışrak edmelye diziliminde gösterilir.