görünüm kartı

görünüm kartı İng. aspect card

Saptanan bilgiye görünüm yönteminde ulaşmak için kullanılan kart. bk. görünüm yöntemi.


görünüm kartı için benzer kelimeler


görünüm kartı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'ü', 'm', ' ', 'k', 'a', 'r', 't', 'ı', şeklindedir.
görünüm kartı kelimesinin tersten yazılışı ıtrak münürög diziliminde gösterilir.