görünüm yöntemi

görünüm yöntemi İng. aspect system

Bir konuyu ayrı ayrı açılardan saptayan fişlerdeki bilgileri bir bütün olarak göstermeyi sağlayan yöntem.


görünüm yöntemi için benzer kelimeler


görünüm yöntemi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'ü', 'm', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
görünüm yöntemi kelimesinin tersten yazılışı imetnöy münürög diziliminde gösterilir.