faiz eşitleme vergisi

faiz eşitleme vergisi İng. interest equalization tax

Avrupa şirketlerinin New York Sermaye Piyasasından borçlanmalarını caydırmak ve dolayısıyla doların değerini koruyarak dış açıkların büyümesini önlemek amacıyla ABD’de 1963 ve 1974 yılları arasında yabancı tahvil ve hisse senetleri alımlarında % 15 oranında alınan vergi. Bu uygulama avro dolar piyasalarının gelişmesini teşvik etmiştir.


faiz eşitleme vergisi için benzer kelimeler


faiz eşitleme vergisi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 'e', 'ş', 'i', 't', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
faiz eşitleme vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigrev emeltişe ziaf diziliminde gösterilir.