gerilim eşitleme tavı

gerilim eşitleme tavı İng. stress equilizing anneal

Talaş alma işlemini kolaylaştırmak amacıyla, nikel ve nikel alaşımlarına, 300 C'da uygulanan bir gerilim giderme işlemi


gerilim eşitleme tavı için benzer kelimeler


gerilim eşitleme tavı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 'l', 'i', 'm', ' ', 'e', 'ş', 'i', 't', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 't', 'a', 'v', 'ı', şeklindedir.
gerilim eşitleme tavı kelimesinin tersten yazılışı ıvat emeltişe milireg diziliminde gösterilir.