darı tavı

darı tavı

Nisan ayının ikinci yarısında, darı ekimi için toprağın tava gelmesi.


darı tavı için benzer kelimeler


darı tavı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'ı', ' ', 't', 'a', 'v', 'ı', şeklindedir.
darı tavı kelimesinin tersten yazılışı ıvat ırad diziliminde gösterilir.