gömme tavı

gömme tavı

Kışın ekilen ekin.


gömme tavı için benzer kelimeler


gömme tavı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'm', 'm', 'e', ' ', 't', 'a', 'v', 'ı', şeklindedir.
gömme tavı kelimesinin tersten yazılışı ıvat emmög diziliminde gösterilir.