gerilim eşitleme

gerilim eşitleme İng. stress equilizing

Özellikle, soğuk işlenmiş nikel ve nikel alaşımlarının, dayançlarını alçaltmadan içgerilimlerini eşitlemek amacıyla, düşük sıcaklıklarda uygulanan ısıl işlem.


gerilim eşitleme için benzer kelimeler


gerilim eşitleme, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 'l', 'i', 'm', ' ', 'e', 'ş', 'i', 't', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
gerilim eşitleme kelimesinin tersten yazılışı emeltişe milireg diziliminde gösterilir.