faktör akışkanlığı

faktör akışkanlığı İng. factor mobility

Üretim faktörlerinin bir üretim alanından diğerine ya da bir ülkeden öteki ülkeye hareket yeteneği.


faktör akışkanlığı için benzer kelimeler


faktör akışkanlığı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'k', 'a', 'n', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
faktör akışkanlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılnakşıka rötkaf diziliminde gösterilir.