dikey emek akışkanlığı

dikey emek akışkanlığı İng. vertical mobility of labour

İşçilerin eğitim düzeyi ve kazandıkları beceriye göre ortaya çıkan mesleki işgücü hareketi.


dikey emek akışkanlığı için benzer kelimeler


dikey emek akışkanlığı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', 'e', 'y', ' ', 'e', 'm', 'e', 'k', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'k', 'a', 'n', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dikey emek akışkanlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılnakşıka keme yekid diziliminde gösterilir.